Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2018. október 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig –

A jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek az I. pontban megjelölt szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között elektronikus kereskedelemi szolgáltatás tárgyában létrejövő jogviszony általános feltételeit jelentik.

A Szolgáltató és a Megrendelő jogviszonyára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra irányuló jogviszony létrejöttének időpontjában hatályos általános szerződési feltételek rendelkezései alkalmazandóak.

 1. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei
A Szolgáltató neve: FŐKÖNYVGURU Zrt.
Székhelye: 1149 Budapest,
Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.
Fióktelepe: 1149 Budapest,
Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-10-142500
Nyilvántartásba vette: 2023.09.08.
A szolgáltató adószáma: 32372627-2-42
A szolgáltató kamarai tagsága:
A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése, székhelye, telephelye, és elérhetőségére vonatkozó adatok: C-Host Kft.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
23358005-2-43
info@nethely.hu
www.nethely.hu

 

A Szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján nem engedélyköteles.

A Szolgáltatóhoz a Megrendelők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak:

 • személyes ügyfélszolgálat és nyitva tartása:
  1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1. – H-P: 8.00-17.00 SZ-V: zárva
 • telefonszám és hívásfogadás időpontja: 0630-954-1484
 • e-mail: szamhaboru@fokonyvguru.hu
 1. Általános rendelkezések

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba lépő minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: Megrendelő), aki számára a Szolgáltató a jelen szerződés keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt.

A Megrendelő a regisztrációval, illetve a megrendeléssel igénybe veszi a szolgáltatást és tudomásul veszi, valamint magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat.

Hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges, hogy a felhasználó az e-mail címének megadásával azt igényelje, és a feliratkozás megerősítése érdekében megküldött e-mailben található linkre történő kattintás által azt megerősítse. A hírlevélre a regisztrációval egy időben vagy anélkül is fel lehet iratkozni. A hírlevélre a feliratkozás határozatlan időre szól. A felhasználó a megfelelő linkre kattintva vagy a Szolgáltatónak címzett írásbeli kérelemmel bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

 • A webáruházban való vásárlás menete 
 1. A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát a www.szamhaboru.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) található valamennyi könyv, szolgáltatás és kapcsolódó termékek (a továbbiakban: Termék) képezik.

 1. A megrendelés feltételei

A Termék megrendelését kizárólag elektronikus úton, a Weboldal erre kialakított felületén lehetséges leadni. A Szolgáltató más módon leadott megrendeléseket a Weboldalon keresztül történő értékesítés keretében nem fogad el, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben rendelés nem minősül leadott és a Szolgáltató által befogadott rendelésnek. A Szolgáltató által ezen okból be nem fogadott rendelések folytán a Szolgáltató részére történő teljesítésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. A Weboldal tartalma

A Termék főbb jellemzőit a Weboldal tartalmazza. A Weboldal és a Termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. A Weboldalon szereplő esetleges hibákért, elírásokért – különös tekintettel a vételárra vonatkozó, nagyságrendjéből vagy összegszerűségéből nyilvánvalóan téves információért – a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Weboldalon a termékek mellett esetlegesen feltüntetett képek illusztrációk. 

 1. A megrendelés módja és menete

A megrendelés leadása előtt a Megrendelő regisztrálhatja magát. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait bármikor módosíthatja.

Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Megrendelő bármikor jogosult a regisztrációjának a törlését kérni a Szolgáltatótól.

A Weboldalon lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is.

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó kedvezményeket a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó kedvezményeket Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A Termékek megrendelésekor a Megrendelő legalább az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • Személyes adatok közül: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; telefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)
 • Számlázási adatok: vevő neve; számlázási címe (utca, házszám, város, irányítószám);
 • Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám.

A Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól, amelyek tartalmazzák a megrendelt Termék adatait, a fizetés és a szállítás adatait.

A megrendelés – annak Szolgáltató általi visszaigazolásával – interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és a magyar jog az irányadó rá.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Termék megrendelése és vételárának (ellenértékének) kifizetése

5.1 Fizetési opciók

– on-line bankkártyás fizetés (Simple Pay on-line fizetési rendszer),

– előre utalás,

– házhozszállítás utánvéttel

útján egyaránt lehetséges.

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. – SimplePay fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a FŐKÖNYVGURU Zrt. A Szolgáltató székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.  adatkezelő által a szamhaboru.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok: vásárlási folyamatnál bekérendő számlázási adatok Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím.

Szállításhoz szükséges adatok: vásárlási folyamatkor bekérendő szállítási adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

On-line bankkártyás fizetés és előre utalás esetén Szolgáltató a visszaigazolt megrendeléseket a Termék vételárának a Szolgáltató számláján történő jóváírását – egyéb esetekben pedig a megrendelés visszaigazolását – követő 2 munkanapon belül dolgozza fel, majd ezt követően haladéktalanul átadja a Terméket a kézbesítőnek.

5.2

A Webáruházban történő vásárlás esetén a Megrendelő számára rendelkezésre álló szállítási (kézbesítési) módok:

– házhozszállítás

A Termék házhozszállítása (kiszállítása) a Magyar Posta útján történik.

Mindezeket figyelembe véve a Termék Megrendelőhöz történő megérkezésének várható határideje a megrendelés leadásától számított 2-6 munkanap. Ezen határidő azonban általános szabályként értelmezendő. A szállítás körülményeitől függően, kivételes esetben (pl. karácsonyi időszakban) a szállítás ennél hosszabb időt is igénybe vehet.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a fenti határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, vagy a teljesítés egyéb akadályba ütközik, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

 1. Számlázási feltételek

A szállítás díját a Termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a Termék vételárával együtt fizet meg. A Termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan, a regisztráció során megadott e-mail címen vagy a Termék mellé csomagolva kapja kézhez. A Weboldalon feltüntetett árak forintban értendők, az az ÁFÁ-t tartalmazzák.

 1. Közreműködő igénybevétele

Szolgáltató a Termék értékesítéséhez, az adatkezelési és logisztikai feladatok lebonyolításához harmadik személy/ek (a továbbiakban: Partner) közreműködését (teljesítési segéd) igénybe veheti. A közreműködő igénybevételéért és annak tevékenységéért a Szolgáltató a Megrendelő felé teljes körű felelősséggel tartozik. A Szolgáltató jelenleg az alábbi Partnerekkel áll közreműködési viszonyban:

Webshop Partner Kft.
2133 Sződliget, Petőfi S. utca 9.

Cégadatok:
Cégjegyzékszám: 13-09-172247
Adószám:13871031-2-13
Bank: Dunakanyar Takarékszövetkezet
Banksz: 64700124-16877012 

 1. Elállás 
 1. Az elállás általános szabályai

Megrendelő elállási joga: a Megrendelő a kézhezvételtől (Termék átvételétől) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

A Termék vételárának visszafizetése: Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltatói elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszaküldés költségei: elállás esetén a vásárlót kizárólag a Termék visszaküldésének költsége terheli. A Termék vételárát csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a Terméket sérülésmentesen visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldte: a Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 1. Hibás teljesítés:

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény címén elsősorban kicserélés illeti meg. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Fogyasztókra vonatkozó speciális szabályok: Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni [Ptk. 6:162.§ (2) bekezdés]. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves jogvesztő határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető [Ptk. 6:163. § (2) bekezdés]. 

 1. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő informatikai eszközének (asztali és/vagy hordozható számítógép, táblagép, okostelefon stb.) bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. A Megrendelő köteles gondoskodni a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően a megfelelő vírusvédelemről.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a regisztráció során megadott jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Megrendelő felé a posta (futárszolgálat) tevékenységi körében felmerülő okból bekövetkező késedelemért, kárért.

 1. Jogi nyilatkozat 
 1. A szerző

A Számháború című könyv Kovács Zsolt Milán kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. A Számháború című könyvek vonatkozásában Kovács Zsolt Milán szerző kizárólag a Szolgáltató részére biztosított felhasználási szerződést. Kovács Zsolt Milán előzetes írásbeli engedélye nélkül a Számháború című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.).

 1. A Weboldal tartalma

Egyebekben a Weboldal tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló tulajdona. A Weboldal eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., Sztv.) előírásoknak. A Weboldal bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a Weboldal egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal vagy akár annak egy részletének vagy bármely
alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Kovács Zsolt Milán nevét, valamint a Weboldalt, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Weboldalon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Weboldal használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

 1. A jogosulatlan felhasználás követkeményei

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., Sztv.) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 300.000 Ft + ÁFA, azaz napi háromszázezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Weboldal egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 1. Adatvédelem

Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatások, információk megadását Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató honlapján (www.szamhaburu.hu) történő közzétételével teljesíti.

 1. Egyéb rendelkezések szamhaboru@fokonyvguru.hu

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az I. pontban írt elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között.

A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából elsősorban békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.).

Felek a Békéltető Testület igénybevételének sikertelensége esetén jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseire, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.

Add meg, hova küldhetjük az értesítést
a jövőbeli tréningekről!

A gombra kattintással tudomásul veszem az Adatvédelmi Tájékoztatót.